Gå till vvsfabrikanterna.se

Isolering/brandskydd

En korrekt utförd rörisolering hjälper till att minska energiförluster när vätskor eller gaser transporteras runt i ledningar i en byggnad. Till varma rör klassas ledningar för rumsuppvärmning och tappvarmvatten medan ledningar för komfortkylning, industriell kylning och tappkallvatten tillhör kalla rör. För att minska värmeförluster och temperaturhöjningar, men även förhindra kondens, krävs isolering av rör. När rörledningarna är ordentligt isolerade kommer värmeförlusten att begränsas, kondens kommer att motverkas och den önskade temperaturen kommer att bibehållas. Samtidigt kan det förhindra oönskade temperaturökningar på tappkallvatten. Isolerade rör bidrar till att skapa den prestanda som behövs för att hålla vattnet varmt eller kallt.

Varmvattenrör isoleras för att förhindra värmeförluster och spara energi när vattnet rör sig mellan en panna och ett värmesystem.

Kallvattenrör isoleras för att hålla temperaturen låg och skydda mot kondens, vilket kan orsaka korrosion eller skada på den omgivande strukturen.

Tappvarmvattenrör isoleras för att vattnet skall hålla rätt temperatur och minskar risken för att legionellabakterier ska kunna bildas i det stillastående vattnet.

Leverantörer som erbjuder Isolering/brandskydd

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!