Gå till vvsfabrikanterna.se

Olje- /fettavskiljare

Oljeavskiljare och fettavskiljare är två olika typer av avskiljare som används inom VA-systemet för att separera olja och fett från vatten och avlopp. Båda är viktiga för att förhindra att olja och fett förorenar miljön och orsakar stopp i VA-systemet.

En oljeavskiljare används för att ta bort olja från vatten som samlats in i en behållare. Oljan samlas i en separat behållare för att förhindra att den förorenar resten av vattnet.

Fettavskiljare används för att ta bort fett och andra fasta material från avloppsvatten innan det släpps ut i VA-systemet.

Både oljeavskiljare och fettavskiljare är nödvändiga för att förhindra förorening och blockering i VA-systemet. De är vanligtvis obligatoriska enligt lokala byggnadsregler och VA-föreskrifter och kräver regelbundet underhåll för att fungera effektivt.

Leverantörer som erbjuder Olje- /fettavskiljare

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!