Gå till vvsfabrikanterna.se

VS

VS, eller Värme och Sanitet, inkluderar installationer för uppvärmning, kylning, dricksvattenförsörjning (tappvatten) och avlopp (spillvatten) i byggnader. VS är en vital del av vår moderna civilisation och våra VS-installationer spelar en avgörande roll för att säkerställa människors hälsa, bekvämlighet och välbefinnande.

Värmesystem inkluderar olika metoder för att producera, distribuera och reglera värmeenergi. Dricksvatten är en grundläggande resurs och vårt mest nödvändiga livsmedel. Det renas för att sedan transporteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt från våra vattentäkter ut till byggnadernas alla tappställen. Avlopp, eller spillvatteninstallationer, tar sedan hand om byggnadernas avloppsvatten och transporterar det tillbaka till naturen via ett reningsverk.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!