Gå till vvsfabrikanterna.se

Tankar

Tankar används för att lagra och hantera vatten och avlopp på ett effektivt sätt. Tankar kan användas för att lagra dricksvatten, spillvatten och dagvatten och finns i olika storlekar och material beroende på dess syfte och användning.

Dricksvattentankar används för att lagra och distribuera dricksvatten till hushåll och företag. Tankarna kan vara gjorda av rostfritt stål, glasfiberförstärkt plast eller betong och kan ha olika kapaciteter beroende på antalet användare som de förväntas betjäna.

Avloppstankar används för att lagra och behandla avloppsvatten och kan ha olika kapaciteter beroende på mängden avloppsvatten som de förväntas hantera.

Dagvattentankar används för att lagra och hantera dagvatten från ytor runt byggnader och andra bebyggda områden. Tankarna kan vara gjorda av betong eller plast, och är utformade för att lagra vattnet tills det kan avledas på ett säkert sätt. Dagvattentankar kan vara utrustade med filter och separatorer för att avlägsna föroreningar och partiklar från vattnet.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!