Gå till vvsfabrikanterna.se

Kemisk fällning

Kemisk fällning är en avloppsbehandlingsmetod som används för att reducera fosfor och kväve från avloppsvattnet. Alternativet för att fälla fosfor i ett enskilt avloppssystem är en fosforfälla. Det finns olika tekniker för att göra detta och alla leverantörer nedan har lösningar för att kemiskt reducera fosfor i enskilda avloppssystem.

Det är i de flesta fall ett krav från kommunen att fälla fosfor i ett enskilt avloppsystem om det föreligger hög skyddsnivå på platsen där avloppssystemet ska installeras.

Kemikalier kan tillsättas antingen som ett första steg i reningsprocessen, då oftast med en fällningsenhet i fastigheten som tillsätter kemikalier som sedan följer med avloppsvattnet ut till den efterföljande reningen. Alternativt så tillsätts kemikalierna under reningsprocessen, då oftast i ett minireningsverk eller liknande. När kemikalierna tillsätts reagerar de med fosforn i avloppsvattnet och bildar fällbara partiklar. Dessa partiklar fäller ut från vattnet och bildar flockar som sedimenteras och sjunker till botten.

Fördelarna med kemisk fällning är att det är en effektiv och relativt enkel metod för att reducera fosfor och kväve från avloppsvatten. Processen kräver regelbunden tillförsel av kemikalier.

Leverantörer som erbjuder Kemisk fällning

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!